Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda
Drukuj
Okładka książki Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda
Kategoria: Artykuły
Autorzy: Brzeziński Michał
Strony: 11
Opublikowane w: Studia Politologiczne nr 45
Pobierz plik pdf: StudiaPolitologiczne45-276-286.pdf
Informacje

Artykuł ukazał się w 45 numerze Studiów Politologicznych na stronach 276-286