Prerogatywy i aktywność przywódców partii politycznych w procesie selekcji kandydatów w wyborach Prezydenta RP w latach 1990–2015
Drukuj
Okładka książki Prerogatywy i aktywność przywódców partii politycznych w procesie selekcji kandydatów w wyborach Prezydenta RP w latach 1990–2015
Kategoria: Artykuły
Strony: 17
Opublikowane w: Studia Politologiczne nr 42
Informacje

Artykuł ukazał się w 42 numerze Studiów Politologicznych na stronach 56-73

Zawartość działu