Hybrydowy wpływ polityczny. Opozycja demokratyczna we współczesnych demokracjach nieliberalnych. Casus Rosji
Drukuj
Okładka książki Hybrydowy wpływ polityczny. Opozycja demokratyczna we współczesnych demokracjach nieliberalnych. Casus Rosji
Kategoria: Artykuły
Autorzy: Zuniga Marta
Strony: 23
Opublikowane w: Studia Politologiczne nr 41
Informacje

Artykuł ukazał się w 41 numerze Studiów Politologicznych na stronach 198-220

 

Zawartość działu