Redaktorzy tematyczni

Drukuj

Redaktorzy tematyczni Studiów Politologicznych

  • Administracja publiczna Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski)
  • Badania Wschodnie Tadeusz Bodio (Uniwersytet Warszawski)
  • Bezpieczeństwo Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski)
  • Historia polityczna Wojciech Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), Kazimierz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
  • Integracja europejska Agnieszka Rothert (Uniwersytet Warszawski), Konstanty A. Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
  • Myśl polityczna Tomasz Żyro (Uniwersytet Warszawski)
  • Psychologia i socjologia polityki Jan Garlicki (Uniwersytet Warszawski)
  • Systemy polityczne Zbigniew Kiełmiński (Uniwersytet Warszawski), Tadeusz Mołdawa (Uniwersytet Warszawski)
  • Teoria polityki, Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski), Grażyna Ulicka (Uniwersytet Warszawski)