Rada Naukowa

Drukuj
  • Stanisław Filipowicz (Uniwersytet Warszawski),
  • Ks. Helmut Juros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),
  • Rubén Torres Kumbria (Universidad Nacional de Educación a Distancia),
  • Gerd Meyer (Eberhard Karls Universität Tübingen),
  • Szewach Weiss (University of Haifa)
  • Jan Zielonka (University of Oxford)
  • A. Ju. Szutow (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)