Redakcja

Komitet Redakcyjny

Drukuj
 • Stanisław Sulowski (redaktor naczelny),
 • Włodzimierz Ulicki (członek),
 • Jacek Zaleśny (sekretarz)

Rada Naukowa

Drukuj
 • Stanisław Filipowicz (Uniwersytet Warszawski),
 • Ks. Helmut Juros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),
 • Rubén Torres Kumbria (Universidad Nacional de Educación a Distancia),
 • Gerd Meyer (Eberhard Karls Universität Tübingen),
 • Szewach Weiss (University of Haifa)
 • Jan Zielonka (University of Oxford)
 • A. Ju. Szutow (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)

Redaktorzy tematyczni

Drukuj

Redaktorzy tematyczni Studiów Politologicznych

 • Administracja publiczna Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Badania Wschodnie Tadeusz Bodio (Uniwersytet Warszawski)
 • Bezpieczeństwo Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski)
 • Historia polityczna Wojciech Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), Kazimierz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
 • Integracja europejska Agnieszka Rothert (Uniwersytet Warszawski), Konstanty A. Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Myśl polityczna Tomasz Żyro (Uniwersytet Warszawski)
 • Psychologia i socjologia polityki Jan Garlicki (Uniwersytet Warszawski)
 • Systemy polityczne Zbigniew Kiełmiński (Uniwersytet Warszawski), Tadeusz Mołdawa (Uniwersytet Warszawski)
 • Teoria polityki, Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski), Grażyna Ulicka (Uniwersytet Warszawski)

 

Pozostali redaktorzy

Drukuj
 • Redaktorzy językowi Eva Allen, Halina Maczunder, Ewa Rydlewska, Izabela Kraśnicka-Wilk, Ekaterina Kolb
 • Redaktor techniczny Marta Grabarczyk,
 • Redaktor statystyczny dr Viera Gafrikova,