Oświadczenie Autora

Drukuj

Autorzy wraz z tekstem powinni przesłać oświadczenie.

Oświadczenie autoraProsimy pobrać wzór oświadczenia w postaci pliku Word.