Elipsa
Studia Politologiczne vol. 37
Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej
Print
Book cover Studia Politologiczne vol. 37
Editor: Bohdan Kaczmarek, Mirosław Karwat
Pages: 356
ISBN: 1640-8888
Year: 2015
Review

STUDIA I ANALIZY

I. POLITYCZNOŚĆ ZJAWISK JAKO PROBLEM METODOLOGICZNY


II. W POSZUKIWANIU WYRÓŻNIKÓW POLITYCZNOŚCI I POLITYKI


III. DETERMINANTY POLITYKI I POLITYCZNOŚĆ NAUKI

***

Content of section