Category Recenzje

Recenzje zamieszczone w Studiach Politologicznych


Book cover Służba cywilna w państwie Służba cywilna w państwie

Marcin Pryciak

by Mroczka Kamil

Book cover The History of French Anarchist Movement 1917 to 1945 The History of French Anarchist Movement 1917 to 1945

David Berry

by Chwedoruk Rafał

Book cover The Institutional Dimension of the European Union’s Area of Freedom Security and Justice The Institutional Dimension of the European Union’s Area of Freedom Security and Justice

Jörg Monar (ed.)

by Skłodowski Bartosz

Book cover The Victory Lab: The Secret Science of Winning Campaigns The Victory Lab: The Secret Science of Winning Campaigns

Sasha Issenberg

by Arak Piotr

Book cover Tożsamość narodowa. Zarys problematyki Tożsamość narodowa. Zarys problematyki

Paweł Ścigaj

by Białkowska Ewelina

Book cover Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa

Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński (red.)

by Kurcewicz Urszula

Book cover Unia Wolności. Założenia programowe i działalność (1994–2005) Unia Wolności. Założenia programowe i działalność (1994–2005)

Dominik Szczepański

by Koziełło Tomasz

Book cover Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim

Jolanta Itrich-Drabarek

by Dylus Aniela

Book cover Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim

Jolanta Itrich-Drabarek

by Balcerowicz Mateusz

Book cover Vom Stoerenfried zum Bürger. Die „deutsche Frage“ im europaeischen Kontext. Ein politischwissenschaftliches Essay Vom Stoerenfried zum Bürger. Die „deutsche Frage“ im europaeischen Kontext. Ein politischwissenschaftliches Essay

Helmut Wagner

by Cziomer Erhard

Book cover Wschód – Zachód Wschód – Zachód

artykuł recenzyjny

by Skarzyńska Teresa

Book cover Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolityczna Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolityczna

Piotr Załęski

by Kozłowski Sebastian

Book cover Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity

Izabela Zawiślińska (red.)

by Tarnawski Eduard

Book cover Wybory i referendum lokalne. Aspekty prawne i politologiczne Wybory i referendum lokalne. Aspekty prawne i politologiczne

Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska (red.)

by Brzeziński Michał

Book cover Wywiad a władza: wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej Wywiad a władza: wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej

Zbigniew Siemiątkowski

by Piątkowski Andrzej

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Content of section