Demokracja późnej nowoczesności
Jan Błuszkowski, Daniel Mider
Print
Book cover Demokracja późnej nowoczesności
Category: Recenzje
Pages: 2
Location name: Studia Politologiczne nr 26
Review
Dom Wydawniczy „Elipsa”,
Warszawa 2012, 514 s.
Recenzja ukazała się w 26 numerze Studiów Politologicznych na stronach 335-336

Content of section