Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Marian Golka
Print
Book cover Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Category: Recenzje
Pages: 5
Location name: Studia Politologiczne nr 25
Review
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, 281 s.
Recenzja ukazała się w 25 numerze Studiów Politologicznych na stronach 340-344

Content of section