Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność
Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska (red.)
Print
Book cover Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność
Category: Recenzje
Pages: 3
Location name: Studia Politologiczne nr 22
Review
Wydawnictwo KUL,
Lublin 2010, 571 s.
Recenzja ukazała się w 22 numerze Studiów Politologicznych na stronach 277-279

Content of section