Czas przeszły, pamięć, mit
Barbara Szacka
Print
Book cover Czas przeszły, pamięć, mit
Category: Recenzje
Authors: Mider Daniel
Pages: 5
Location name: Studia Politologiczne nr 35
Review
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,
Warszawa 2006, 237 s.
Recenzja ukazała się w 35 numerze Studiów Politologicznych na stronach 279-283

Content of section