Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia-Uwarunkowania-Wyzwania
Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski (red.)
Print
Book cover Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia-Uwarunkowania-Wyzwania
Category: Recenzje
Pages: 4
Location name: Studia Politologiczne nr 34
Review
Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warszawa 2012, 287 ss.
Recenzja ukazała się w 34 numerze Studiów Politologicznych na stronach 389-392

Content of section