Akredytacja w życiu społecznym i politycznym
Mirosław Karwat
Print
Book cover Akredytacja w życiu społecznym i politycznym
Category: Recenzje
Authors: Tobiasz Marcin
Pages: 3
Location name: Studia Politologiczne nr 18
Review
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
Warszawa 2009, s. 349
Recenzja ukazała się w 18 numerze Studiów Politologicznych na stronach 330-332

Content of section