Dyktatorzy. Hitler i Stalin
Richard Overy
Print
Book cover Dyktatorzy. Hitler i Stalin
Category: Recenzje
Pages: 3
Location name: Studia Politologiczne nr 17
Review
Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 2009, s. 734
Recenzja ukazała się w 17 numerze Studiów Politologicznych na stronach 280-282

Content of section