Etyka wojny. Antologia tekstów
Tomasz Żuradzki, Tomasz Kuniński (opr.)
Print
Book cover Etyka wojny. Antologia tekstów
Category: Recenzje
Pages: 7
Location name: Studia Politologiczne nr 17
Review
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009, s. 448
Recenzja ukazała się w 17 numerze Studiów Politologicznych na stronach 273-279

Content of section