Elipsa
Studia Politologiczne vol. 42
Instytucja Prezydenta w Trzeciej Rzeczypospolitej. Model konstytucyjny i praktyka polityczna
Print
Book cover Studia Politologiczne vol. 42
Editor: Tomasz Słomka
Pages: 424
ISBN: 1640-8888
Year: 2016
Review

STUDIA I ANALIZY

***

RECENZJE

Content of section