Elipsa
Studia Politologiczne vol. 46
Politologia i uniwersytet w refleksji teoriopolitycznej
Print
Book cover Studia Politologiczne vol. 46
Editor: Bohdan Kaczmarek, Mirosław Karwat
Pages: 274
ISBN: 1640-888
Year: 2017
Review

STUDIA I ANALIZY

I. O TEORII POLITYKI I TEORII POLITOLOGII

II. O POZNANIU I METODZIE. METAFORY KOGNITYWNE W BADANIU POLITYKI

III. O WSPÓŁZALEŻNOŚCI POZNAWANIA POLITYKI I POLITYCZNYCH PRAKTYK DYSCYPLINARNYCH W NAUCE I EDUKACJI

***

Content of section