Elipsa
Studia Politologiczne vol. 46
Politologia i uniwersytet w refleksji teoriopolitycznej
Print
Book cover Studia Politologiczne vol. 46
Editor: Bohdan Kaczmarek, Mirosław Karwat
Pages: 274
ISBN: 1640-888
Year: 2017

Content of section