Elipsa
Studia Politologiczne vol. 44
Ustroje państw poradzieckich w procesie zmian
Print
Book cover Studia Politologiczne vol. 44
Editor: Jacek Zaleśny, Stanisław Sulowski
Pages: 344
ISBN: 1640-8888
Year: 2017
Review

STUDIA I ANALIZY

Content of section