Elipsa
Studia Politologiczne vol. 41
Wpływ i władza w systemie demokratycznym
Print
Book cover Studia Politologiczne vol. 41
Editor: Jacek Ziółkowski
Pages: 342
ISBN: 1640-8888
Year: 2016
Review

STUDIA I ANALIZY

MEANDRY WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI LIBERALNEJ

REPERTUAR WŁADZY I WPŁYWU WE WSPÓŁCZESNYCH DEMOKRACJACH

***

 

Content of section