Elipsa
Studia Politologiczne vol. 41
Wpływ i władza w systemie demokratycznym
Print
Book cover Studia Politologiczne vol. 41
Editor: Jacek Ziółkowski
Pages: 342
ISBN: 1640-8888
Year: 2016

Content of section