Editorial

Editorial Board

Print
 • Stanisław Sulowski (Editor-in- Chief)
 • Włodzimierz Ulicki (Member)
 • Jacek Zaleśny (Deputy Editor-in- Chief)

 

Advisory Board

Print
 • Stanisław Filipowicz (University of Warsaw),
 • Fr Helmut Juros (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw),
 • Rubén Torres Kumbria (Universidad Nacional de Educación a Distancia),
 • Gerd Meyer (Eberhard Karls Universität Tübingen),
 • Szewach Weiss (University of Haifa)
 • Jan Zielonka (University of Oxford)

Thematic Editors

Print
 • Tadeusz Bodio (University of Warsaw)
 • Jan Garlicki (University of Warsaw)
 • Wojciech Jakubowski (University of Warsaw),
 • Mirosław Karwat (University of Warsaw)
 • Zbigniew Kiełmiński (University of Warsaw)
 • Andrzej Misiuk (University of Warsaw)
 • Tadeusz Mołdawa (University of Warsaw)
 • Kazimierz Przybysz (University of Warsaw)
 • Agnieszka Rothert (University of Warsaw),
 • Grzegorz Rydlewski (University of Warsaw)
 • Grażyna Ulicka (University of Warsaw)
 • Konstanty A. Wojtaszczyk (University of Warsaw)
 • Tomasz Żyro (University of Warsaw)

Editors

Print
 • Eva Allen
 • PhD Viera Gafrikova
 • Ewa Grabowska
 • Izabela Kraśnicka-Wilk
 • Halina Maczunder
 • Ewa Rydlewska
 • Ekaterina Kolb